Den 11.-12. november 2014 afholder I sikre hænder det tredje læringsseminar, hvor over 170 mennesker fra de fem projektkommuner deltager. På seminaret bliver faldpakken lanceret.

Faldpakken indeholder opskriften på systematisk forebyggelse af fald, og målet er, at de deltagende enheder i projektkommunerne opnår 300 dage uden fald.

Fald er det tredje ud af fire indsatsområder i projekt I sikre hænder. Personalet på plejecentre og i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen arbejder allerede på at mindske tryksår og medicinfejl, mens det fjerde og sidste indsatsområde, infektioner, bliver lanceret i foråret 2015.