Hvert år får langt over hundredetusinde danskere tryksår på sygehuse og plejecentre. Men nyt projekt har vist, at tryksår helt kan elimineres.

Tryksår - også kaldet liggesår - er en skade på huden, der opstår på grund af langvarigt tryk. Skaden kan sammenlignes med et isbjerg: en lille synlig overflade med en større vævsskade af ukendt omfang under huden. Når huden bliver udsat for langvarigt tryk, opstår der først en let rødme kaldet trykspor.

Berører hundredtusindvis af danskere
En række optællinger fra danske sygehuse i perioden 2002-2008 viste, at mellem 13 og 43 procent af patienterne havde tryksår.

Samtidig viser en sundhedsøkonomisk analyse, at man kan spare 289 kr. pr. indlagt patient ved at forebygge tryksår. Med 1,1 mio. indlæggelser hvert år er potentialet over 300 mio. kr. alene på sygehusene. Dertil kommer tryksår på plejecentre.

Nyt projekt resulterer i færre tryksår
Antallet af tryksår på plejecentre og i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen er faldet mærkbart, viser de foreløbige resultater af projekt I sikre hænder, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag. Årsagen er mere systematiske arbejdsgange for personalet.

Mange ældre mennesker på plejecentre og i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen lider under tryksår, der i værste fald kan ende med knoglebetændelse og blodforgiftning. Men nu er Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg kommuner ved at udrydde den smertefulde skade - som et led i projektet:

- På mange sygehuse og plejecentre tror man oprigtigt, at ingen patienter får tryksår. Men når personalet så går i gang med systematiske monitoreringer, viser det sig, at tryksår er et stort problem. De fem kommuner i projektet har modigt set problemet i øjnene - og gjort noget for at løse det, siger Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Fra de fem kommuner deltager i alt 13 enheder fordelt på hjemmepleje/ hjemmesygepleje og plejecentre, og en stikprøve inden projektets start afslørede, at alle enheder havde tryksår. Efter forbedringsarbejdet gik i gang i efteråret 2013, har næsten alle enhederne været fri for tryksår i 100 dage.
 
365 dage uden tryksår i Sønderborg
Målet med forbedringsprojektet I sikre hænder er, at enhederne opnår 300 dage uden tryksår. Men internationale resultater og erfaringer fra et lignende projekt på danske sygehuse viser, at skaderne næsten helt kan elimineres.

I Sønderborg Kommune, hvor et plejecenter og en hjemmepleje/hjemmesygepleje enhed indtil videre deltager, er man godt på vej til at udrydde tryksår. Plejecentret har snart haft 365 dage uden tryksår, mens hjemmeplejen/hjemmesygeplejen er over de 100 dage:

- 365 dage uden at en eneste beboer har fået nye tryksår er et fantastisk resultat. Først og fremmest for de mennesker, der har opnået en højere livskvalitet - uden de ofte meget smertelige tryksår, siger Vibeke Rischel.

Personalet udvikler selv løsningerne
En af nøglerne til projektets gode resultater er, at det personale, som står for den daglige pleje og behandling, selv skaber ideerne til mere enkle og systematiske arbejdsgange. Rutiner, der skåner de ældre for tryksår.