Torsdag den 20. november 2014 markerer hele verden Stop Tryksårsdag, og det gør projektkommunerne i I sikre hænder også. I Thisted Kommune besøger personale fra ældreplejen den lokale Social- og sundhedsskole, hvor man har sat hele dagen af til at fokusere på tryksår. De sundhedsprofessionelle vil fortælle om I sikre hænder, og det arbejde man laver for at forebygge tryksår.

- Det er vigtigt, at projektenhederne markerer den internationale Stop Tryksårsdag. Dagen er nemlig en god anledning for I sikre hænders teams til at sætte ekstra fokus på, hvordan man forebygger tryksår, siger projektleder for I sikre hænder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Det er den europæiske organisation European Pressure Ulcer Advisory Panel, der hvert år organiserer den internationale Stop Tryksårsdag. Formålet er at sætte skub i arbejdet med at udrydde tryksår, som i værste fald kan udvikle sig til invaliderende skader og meget lange behandlingsforløb.