På det socialpsykiatriske botilbud Grønningen i Thisted, der deltager i projekt I sikre hænder, har man ikke haft en medicinfejl i 160 dage. De gode resultater skyldes intensiv undervisning i lægemidler, et nyt medicinrum og aktiv inddragelse af beboerne. Derudover bruger personalet på Grønningen nu særlige tjeklister, som tvinger dem til at reflektere over rutinerne i håndteringen af medicin.

- Det kan godt føles besværligt at stå med en tjekliste, som skal krydses af for helt dagligdags rutiner, som vi udfører mange gange i løbet af en dag. Men pointen er netop, at hjernen vænner sig til rutineopgaver, og derfor bliver man mindre opmærksom på opgaven. Og det kan resultere i for eksempel alvorlige medicinfejl, hvor en beboer får en andens medicin, fortæller Mette Kirk, der har arbejdet som social- og sundhedsassistent på botilbuddet Grønningen I 15 år.

Ud med medicinkassen - ind med ansvar for eget medicinforbrug
Personalets øgede fokus på at undgå medicinfejl har også medført, at den traditionelle fælles medicinkasse er blevet skrottet til fordel for et nyt medicinrum. Her har hver beboer sin egen hylde tydeligt mærket med cpr-nummer. Det nedsætter risikoen for, at pilleæskerne forveksles i farten.

Men det er ikke kun uddelingen af medicinen, der er blevet anderledes på Grønningen. Personalet har fået intensiv undervisning i lægemidler og tjeklister til at gennemgå den enkelte beboers medicinliste sammen med beboeren. Det nedbringer medicinforbruget og motiverer beboerne til at tage ansvar for egen behandling.

- Nu har vi en løbende dialog med vores beboere om, hvordan deres medicin virker. Vi taler om bivirkninger og får fjernet den medicin, der ikke virker. Medicinen er blevet en del af handleplanerne. Det øger bevidstheden om, at hvis man for eksempel får det dårligere og bliver trappet op, skal man også trappes ned igen. Og at man kan få det bedre og måske skal helt af med medicinen, fortæller leder af Grønningen, Inger Marie Korsgaard.