Løbeholdet - som talte personale fra Plejecentret Skovvænget, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen Bjerringbro og botilbuddet Egehøj samt en beboer fra botilbuddet - sprang marathonet over og løb i stedet 4,2 km. Holdet løb samlet i mål for at reklamere for I sikre hænder.

Se billeder fra I sikre hænders deltagelse i Viborg City Marathon.