Frem til november får projektkommunerne endnu besøg af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som skal se, hvordan det går med arbejdet med at forebygge tryksår og medicinfejl.

På Lolland viste personalet på Skovcentret, hvordan tavlemøder er blevet et vigtigt element i forbedringsarbejdet. Tavlen danner et konkret udgangspunkt for faglige diskussioner og skaber et fælles fokus på elementerne i henholdsvis tryksårs- og medicinpakken.

- Når vi står ved tavlen og har vores faglige drøftelser, opstår der ofte spørgsmål fra kollegaerne. Så falder det naturligt straks at tage fat i problemstillingen og handle på den. Det kan for eksempel være at vejlede i, hvordan en trykaflastende madras skal indstilles, fortæller Liza, der arbejder på Skovcentret.

Kommunebesøgene slutter den 30. oktober i Thisted.