- I sikre hænder giver et enormt fagligt løft.

Sådan lyder budskabet fra de nye plejecentre og hjemmeplejedistrikter, som Lolland Kommune er i gang med at sprede projekt I sikre hænders metoder og indsatser til.

Stokkemarke Plejecenter er et af de nye steder. Siden foråret 2015 har personalet især arbejdet med I sikre hænders tryksårsindsats, og projektet har højnet den faglige dialog og været med til at fastholde den daglige opmærksomhed på forebyggelse af tryksår.

- Personalet på Stokkemarke Plejecenter er blevet mere bevidste om at tænke patientsikkerheden ind i dagligdagen, og som en del af den sundhedsfaglige indsats, fortæller projektleder på I sikre hænder i Lolland Kommune, Jesper Christian Grundtvig.

Patientsikkerhedstavle styrker faglighed
Et af de redskaber, som personalet på Stokkemarke Plejecenter har taget med fra de steder, der har arbejdet med I sikre hænder fra begyndelsen, er en patientsikkerhedstavle. Det er et whiteboard, som hænger i grupperummet på centret. Her samler personalet aktuelle data om patientsikkerhed, og om det arbejde, der foregår.

- Med tavlen bliver personalets fælles viden om borgerforløb mere synlig, og tavlen gør det nemmere at indlede en faglig snak om den enkelte borgers tilstand, forklarer Jesper Christian Grundtvig og fortsætter:

- Med udgangspunkt i tavlen taler personalet om, hvilke handlinger der kan iværksættes hos en borger i risiko for tryksår. Der bliver sat ord på, hvorfor og hvordan tryk opstår.

Udover Stokkemarke er I sikre hænder også blevet spredt til plejehjemmene Skolebakken og Blomsterparken.