Mange af projektkommunerne i I sikre hænder bruger patientsikkerhedstavler, som typisk er whiteboards, der hænger på en afdeling synligt for personalet og eventuelt patienterne og de pårørende. Her samler de sundhedsprofessionelle aktuelle data om patientsikkerhed og om det arbejde, der foregår.

To undersøgelser af Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vist, at tavlerne er et centralt redskab i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen.

- Tavlerne er et betydeligt omdrejningspunkt for arbejdet med patientsikkerhed. De skaber struktur i en travl afdeling og på baggrund af de synlige, tidstro data tages beslutning om næste skridt på vejen til bedre kvalitet og sikkerhed, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

En kulturændring hos personalet
De to analyser er lavet på baggrund af projektet Patientsikkert Sygehus, hvor næsten alle afdelinger på de fem sygehuse, som deltog i projektet, anvender patientsikkerhedstavler.

Den overordnede konklusion er, at tavlerne skaber overblik, understøtter fokus, synliggør resultaterne af forbedringsarbejdet, virker motiverende og fremmer indsatsen – selv når de viser dårlige resultater. Således får 87 procent lyst til at fastholde og forbedre gode resultater, når de ser dem på tavlen, mens 84 procent engagerer sig i at gøre det bedre, når de ser et dårligt resultat.

- Personalet taler om kulturændringer som følge af brugen af tavlerne, da de giver anledning til at reflektere over daglig praksis og er afsæt for opmærksomhedspunkter og nye ideer til arbejdsgange. Ændringerne i kulturen betyder, at det er blevet mere legalt at stille spørgsmål til plejen og ændre praksis, fortæller Beth Lilja.

Bedre samarbejde med patienter og pårørende 
På mange afdelinger er tavlerne ikke kun forbeholdt personalet, men patienterne og de pårørende kan også følge med.

Generelt mener de sundhedsprofessionelle, at tavlerne er vigtige i forhold til at sikre gennemsigtighed over for patienterne og de pårørende. 87 procent synes, at de har ret til at kende kvaliteten på afdelingen, mens kun to procent finder det ubehageligt, at patienterne og de pårørende med tavlerne kan kontrollere afdelingens arbejde.

- Tavlerne kan fungere som et dialogredskab i forhold til patienter og pårørende og dermed understøtte, at patienterne tager ansvar for egen sikkerhed i pleje og behandling. Således oplever de sundhedsprofessionelle, at patienter og pårørende spørger ind til informationerne på tavlerne, og det giver en konstruktiv dialog, siger Beth Lilja.