Botilbuddene i de fem kommuner i projekt I sikre hænder har været igennem uddannelsesforløbet ’Tjek på medicin’, inden de gik i gang med medicinindsatsen. Nu er materialet fra undervisningen tilgængeligt på hjemmesiden.

Pharmakon – Apotekernes uddannelses- og udviklingscenter – har udviklet uddannelsesforløbet. Målet er øge kvaliteten og sikkerheden af medicineringen på botilbuddene.

- Med undervisningen har personalet fået større viden om medicin, hvilket har givet botilbuddene et fælles medicinsprog. I det hele taget har uddannelsesforløbet været fyldt med aha-oplevelser for medarbejderne, og de har fået øjnene op for, at de kan gøre arbejdsgangene mere enkle til gavn for beboerne på botilbuddene, fortæller Linda Aagaard, afdelingsleder i Pharmakon.

Forløb med 19 moduler
Uddannelsesforløbet består af 19 henholdsvis obligatorisk og valgfrie moduler. De obligatoriske moduler er ens for socialpsykiatriske botilbud og botilbud for handicappede.

Botilbuddene supplerer herefter de obligatoriske moduler med valgfrie moduler, som emnemæssigt passer til bebeoerne og personalets ønsker.

Botilbudsdelen af projekt I sikre hænder kører frem til udgangen af 2015. Målet er at reducere antallet af medicinfejl.