Arbejdet med at forbedre medicinsikkerheden i ældreplejen og på botilbud i de fem kommuner, som deltager i projekt I sikre hænder, er på programmet, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed inviterer til den årlige konference om patientsikkerhed i primærsektoren. Den foregår den 5. november på Comwell Kolding.

Soma Stout fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement gæster også konferencen. Hun fortæller, hvordan projektet '100 Million Healthier Lives' forbedrer sundheden for mennesker verden over ved hjælp af vidensdeling og samskabelse mellem borgere og sundhedsvæsen på tværs af kontinenter, sektorer og brancher. Få konkrete eksempler på hvordan borgere er med til at skabe bedre sundhed i samarbejde med aktører i og uden for sundhedsvæsenet.

Derudover sætter konferencen fokus på, hvordan de ældre borgere i Ballerup sammen med kommunen er blevet i stand til at rette fokus mod det, der er vigtigt for borgerne i plejen og behandlingen.