Projekt I sikre hænder handler om at udveksle erfaringer og lade sig inspirere af hinanden. Derfor drog tre sygeplejersker fra hjemmesygeplejen i Frederiksberg Kommune til Sønderborg.

- Vi tog af sted, fordi vi var udfordret på visse områder i forhold til  tryksårs- og medicinindsatsen. Vi var kørt fast og syntes, at det var svært at holde gejsten oppe, når vi ikke rykkede, fortæller fagkonsulent i Frederikberg Kommune, Pernille Bechlund:

- Formålet med studieturen var at vende tilbage til Frederiksberg med fornyet energi, inspiration og ideer til at komme videre mod tryksårs- og medicinindsatsen.

Nye ideer med hjem
I Sønderborg mødte sygeplejerskerne nogle af de daglige ledere og medarbejdere i hjemmeplejen / hjemmesygeplejen i Sønderborg Kommune, som er med i projekt I sikre hænder.

- Vi måtte konstatere, at hvis vi ville have et andet resultat, så skulle vi gøre det anderledes, end vi plejede, siger Pernille Bechlund.

For eksempel fik sygeplejerskerne fra Frederiksberg inspiration til, hvordan de kan sprede metoderne fra I sikre hænder nemmere. Fremadrettet vil de tænke mere sidemandsoplæring ind i strategien for spredning og have særlig fokus på nye kollegaer i forhold til at skabe en generel forståelse for projekt I sikre hænder.

Det har blandt andet givet anledning til at teste, om det er nemmere at involvere nye kollegaer, hvis I sikre hænder er et selvstændigt punkt på introprogrammet. Derudover tog sygeplejerskerne også ideen om medicinafstemning inden for 24 timer, som er blevet fast arbejdsgang i Sønderborg, med hjem til Frederiksberg.

Opfordring: Flere besøg
- Det var utroligt givtigt at få mulighed og rum til at snakke fagligt og reflektere med kollegaer udefra, siger Pernille Bechlund, som anbefaler de andre kommuner at tage på studiebesøg hos hinanden.

Den anbefaling støtter projektleder i I sikre hænder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og opfordrer projektkommunerne til at drage på flere inspirationsture hos hinanden:

- Teamene skal dele hinandens erfaringer og lære af dem. Med besøgene kan kommunerne se, hvordan teamene omsætter den teoretiske viden til praksis på forskellige måder.