Projekt I sikre hænder har et særskilt fokus på forbedringsledelse. Det fokus bifalder Stephen Swensen, medical director i den amerikanske Mayo Clinic, og Jason Leitch, leder af afdelingen for patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i det skotske sundhedsministerium, som er eksperter i forbedringsledelse i sundhedsvæsenet.

Erfaringer viser nemlig, at ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet.

- Jeg har ikke oplevet nogle steder i verden, der systematisk har skabt forbedringer i sundhedsvæsenet, uden en enorm opbakning og involvering fra ledelsen. Ingen varige forbedringer uden involvering fra ledelsen, siger Jason Leitch.

Fem centrale ledelsesværdier
Ifølge Stephen Swensen skal ledere i sundhedsvæsenet overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Han har i samarbejde med den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement udviklet fem værdier kaldet High-Impact Leadership Behaviours, som ledelser i sundhedsvæsenet bør efterleve. De fem værdier er: person-centeredness, front line engagement, relentless focus, transparency og boundarilessness.

- I arbejdet med at skabe et patientsikkert sundhedsvæsen er det nødvendigt med lederskab, som tager udgangspunkt i de fem værdier, fortæller Stephen Swensen.

Se interview med Stephen Swensen og Jason Leitch, hvor de forklarer de fem værdier.