- Det systematiske arbejde med at reducere tryksår har været med til at øge livskvaliteten for vores beboere.

Sådan siger sosu-assistent Brian Thomsen Paulsen fra Tangshave Plejecenter i Sønderborg Kommune.

Han er engageret i projekt I sikre hænder, der blandt andet har betydet eliminering af tryksår og større livskvalitet for borgerne på plejecentrene og i hjemmeplejen. Et arbejde, der bliver præsenteret på den årlige konference om Patientsikkerhed i Primærsektoren, som har fokus på forbedringer og borgerinvolvering, og hvor over halvdelen af landets kommuner er tilmeldt. 

Videoer til undervisning
Forbedringsarbejdet i de fem projektkommuner i I sikre hænder er dokumenteret i syv videoer, som har til formål at understøtte I sikre hænders tryksårspakke.

- Videoerne er til fri afbenyttelse, og vi håber, at de sundhedsprofessionelle vil tage dem til sig. De syv film kan blandt andet bruges til undervisning af tryksårspakken, siger projektleder i I sikre hænder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Efter forbedringsarbejdet i I sikre hænder gik i gang i efteråret 2013 har flere af de 13 pilotenheder opnået over 300 dage uden tryksår. Se, hvordan de har åbnet de resultater i denne video.