Tryksår kan udryddes på plejehjem og i hjemmeplejen. Det viser det kommunale projekt ”I sikre hænder”, der har øget livskvaliteten og sikkerheden i plejen og behandlingen for ældre i fem kommuner.

Nu skal ældreplejen i hele Danmark have glæde af erfaringerne fra projektet. Partierne i Folketinget er blevet enige om at tildele I sikre hænder yderligere 14 millioner i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen.

 - Jeg tror på, at Danmark bliver det første land i verden, hvor borgerne i ældreplejen ikke lider af tryksår, som er smertefulde og i værste fald kan resultere i blodforgiftning. Med midlerne fra satspuljen er vi endnu tættere på at nå det mål, siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Beth Lilja.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag I sikre hænder sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og KL.

Særpris til Sønderborg Kommune
Sønderborg – som er en af kommunerne i projekt I sikre hænder – har vist, at det kan lade sig gøre at eliminere tryksår. Et af plejehjemmene har ikke haft tryksår i halvandet år og det samme gælder for hjemmeplejen.

Resultaterne har vakt national og international anerkendelse, og derfor overrækker Dagens Medicin fredag d. 30. oktober en særpris af Den Gyldne Skalpel for kommunens arbejde med at øge patientsikkerheden i ældreplejen. Dagens Medicin står bag Den Gyldne Skalpel, der hvert år gives for nytænkning af arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsenet.

- Sønderborg Kommune har skabt markante resultater indenfor kvalitet og patientsikkerhed i den primære sundhedssektor. Hvor tryksår eksempelvis tidligere er blevet betragtet som en almindelig og uundgåelig komplikation i ældreplejen, viser personalet i Sønderborg, at tryksår kan forbygges helt, siger Beth Lilja.