Partier i Folketinget er blevet enige om at fordele de 874,3 millioner kroner fra satspuljen 2016-2019.

14 millioner tilfalder projekt I sikre hænder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag. Pengene skal bruges til at udbrede erfaringerne fra projektet.

- I projekt I sikre hænder har fem kommuner arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed på en ny måde, hvilket har givet borgerne i ældreplejen en mere sikker pleje og behandling. Det er godt, at flere kommuner nu får glæde af erfaringerne fra I sikre hænder, siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Beth Lilja.

Færre tryksår, medicinfejl, fald og infektioner
Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en mere sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner deltager i projektet og har skabt resultater, som har vakt international interesse.

Efter forbedringsarbejdet gik i gang i 2013 har de fem kommuner vist, at det er muligt at eliminere tryksår, der tidligere blev betragtet som en almindelig og uundgåelig komplikation hos de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen. For eksempel har Tangshave Bo- og Aktivitetscenter og Hjemmeplejen Fjord i Sønderborg Kommune ikke haft tryksår i halvandet år.

Desuden har de fem kommuner reduceret antallet af medicinfejl, der kræver lægekontakt, markant.