Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ledere og projektledere fra de fem projektkommuner tog sidst i september 2015 til byen Torquay i Sydengland. Her skulle de to nationer dele viden og udveksle erfaringer.

Turen havde især fokus på forebyggelse af tryksår, der er et af fire kliniske indsatsområder i projekt I sikre hænder. Ældreplejen i Torquay havde for nogle år med mange tryksår, men ved hjælp af de samme metoder, som kommunerne i I sikre hænder anvender, har personalet reduceret antallet af tryksår markant.

- De arbejder konsekvent med en systematik i forhold til observation af borgere og formidling af information om borgerne mellem aktører. Sygehuse og hjemmeplejen arbejder for eksempel med samme screeningsredskaber til at opspore tryksår. Den fælles forståelse, har gjort en kæmpe forskel, siger sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel, som også var med på turen.

Tryksårsambassadører
Repræsentanterne fra I sikre hænder besøgte plejehjem og akutklinikker. Derudover var der arrangeret workshops, hvor englænderne og danskerne sammen udviklede ideer til, hvordan man kan inspirere kollegaer til forbedringsarbejdet.

- Jeg blev meget inspireret af ideen med at udpege såkaldte tryksårsambassadører, som skaber ejeskab og ansvar for stabile, sikre arbejdsgange blandt sine kollegaer til gavn for borgerne, fortæller projektleder i Frederiksberg Kommune, Merete Larsen, og fortsætter:

- Det var også interessant at se, hvor meget englænderne gør ud af deres patientsikkerhedstavler. De har mange oplysninger hængende på deres tavler – både af oplysende og engagerende art.

Ideerne tages med hjem
Projektkommunerne arbejder videre med den inspiration, de fik i England. For eksempel skal de diskutere, om der skal laves en såkaldt sikkerhedsbriefing på de borgere, der er i særlige risikogrupper.

- Vi skal blive bedre til at udnytte den læring, der er i at besøge andre. Det kan vi også gøre internt herhjemme. Når der kommer én udefra, virker det som et spejl for egen praksis. Det giver personale og ledelser ideer til at arbejde videre med, siger Vibeke Rischel.

På I sikre hænders læringsseminar den 10.-11. november samler repræsentanterne op på turen.