Sidste år blev der afsat 14 millioner kroner på satspuljen til at projektet I sikre hænder. Nu søger Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL – der står bag I sikre hænder – yderligere 15 kommuner til projektet, som løber fra 3. kvartal 2016 til og med 2018.

- De nye kommuner bliver en del af et succesfuldt projekt, som viser vejen og sætter nye standarder for kvalitet og patientsikkerhed i den kommunale sundhedssektor. Vi leder efter kommuner, der vil være med til at videreudvikle det arbejde, som de nuværende fem kommuner har lavet, fortæller Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

– Det er imponerende, hvad de fem kommuner har opnået af resultater i det her projekt. De har faktisk vist, at man stort set kan udrydde nogle af de mest almindelige fejl i hjemmeplejen og på plejecentrene ved at forbedre nogle rutiner og bruge den viden, der allerede findes, meget mere systematisk. Jeg ser frem til, at de gode erfaringer kan blive udbredt til resten af landet, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Et løft af fagligheden og patientsikkerheden
På Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Sønderborg Kommune, som deltager i I sikre hænder, har de rundet 500 dage uden alvorlige medicinfejl og 600 dage uden tryksår. På grund af disse resultater modtog Sønderborg Kommune i 2015 en særpris af Dagens Medicins prestigefyldte kvalitetspris ’Den Gyldne Skalpel’.

Det systematiske arbejde i projektet I sikre hænder har været med til at øge livskvaliteten for vores beboere.

Brian Paulsen, der er sosu-assistent på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter

På ledelsesgangene i kommunerne har I sikre hænder også sat markante aftryk, forklarer Jan Bendix Jensen, sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune:

- Projektet giver os et bedre grundlag for at tale om kvaliteten af vores indsats – vi agerer i højere grad på baggrund af tal i stedet for fornemmelser.

Deadline 12. maj 2016
Med udbredelsen til de 15 kommuner bygges der videre på de erfaringer, som er opnået i de fem nuværende kommuner.

- Vi er glade for, at der med satspuljen er blevet afsat midler til at udbrede de gode erfaringer til flere kommuner i de kommende år. For borgerne skal det skabe bedre sikkerhed, mere tryghed og bedre behandling. Vi håber, at det giver nye erfaringer, som kan smitte af på endnu flere kommuner, siger Thomas Adelskov, formand for KL’s sundhedsudvalg.

Ansøgningen skal sendes inden den 12. maj 2016 kl. 12, og navnene på de 15 kommuner bliver offentliggjort den 8. juni 2016.