Som et led i forbedringsarbejdet i projekt I sikre hænder besøger Dansk Selskab for Patientsikkerhed de fem kommuner flere gange om året. Her får forbedringsteamene sparring, feedback og coaching i forhold til deres arbejde.

I januar og februar var Dansk Selskab for Patientsikkerhed på tur rundt til kommunerne, og besøgene afslørede stor iderigdom på plejehjem og i hjemmepleje.

I maj og juni tager Dansk Selskab for Patientsikkerhed på rundtur igen.

Se alle forbedringsideerne.