Rød, gul, grøn og blå. Hjemmeplejen på Frederiksberg har i forbindelse med I sikre hænder taget farvede poser i brug for at komme medicinfejl til livs.

- På baggrund af vores utilsigtede hændelser og mængden af efterdoseringer måtte vi konstatere, at vi manglede et redskab til at skabe struktur og overblik over borgernes medicin, fortæller Pernille Bechlund, faglig leder for hjemmeplejen.

Inspiration fra Købehavns Kommune
På Frederiksberg hentede man inspiration hos nabokommunen København, hvor hjemmeplejen har haft gode erfaringer med at holde medicinen adskilt med farvede poser ude i det enkelte hjem.

På hver pose står der skrevet, hvilken type medicin der skal være i posen. Den blå pose er til medicin, der gives efter behov, den grønne pose til aktuel men uåbnet medicin, den gule til pauseret eller seponeret medicin, mens den røde pose indeholder udløbet medicin.

- Poserne lægges sammen med den aktuelle medicin, der er åbnet. På den måde er al den medicin, som sundhedspersonalet skal varetage samlet et sted. Det skaber overblik og sikrer en mere sikker dispensering af medicin, hvilket betyder, at borgerne får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, forklarer Pernille Bechlund.

Hjemmeplejen i Frederiksberg bruger poserne til at understøtte tjeklisten til dispensering af medicin, som indgår i I sikre hænders medicinpakke.