- Vores stå-op-møder giver mig som leder mulighed for at skabe fremdrift og at holde gryden i kog. De giver mig lejlighed til at følge op på vores store og små initiativer. Møderne bidrager med en ny dimension i mit lederskab, som jeg tidligere har savnet.

Sådan lyder det fra Inge Kromann Hansen, der er decentral leder for Personlig & Praktisk hjælp i Lolland Kommune, som deltager i projekt I sikre hænder. Hun har ansvar for kommunens 17 social- og sundhedsteam, heraf seks på plejecentre og 11 i hjemmeplejen.

Normalt sidder Inge Kromann Hansen på sit kontor på Maribo Sundhedscenter, men som led i I sikre hænder er hun begyndt at komme mere ud i den kliniske hverdag.

Tættere på medarbejderne
Tidligere har Inge Kromann Hansen haft statusmøder med hver af teamlederne fire gange årligt, hvilket var tidskrævende. Nu holder hun korte møder med teamene hver 14. dag, som foregår ved det enkelte teams patientsikkerhedstavle, hvor man kan se de seneste data fra sundhedspersonalets forbedringsarbejde med eksempelvis tryksår. De foregår stående - heraf navnet stå-op-møder.

- Vi dykker ned i problemer og faglige spørgsmål, og vi reflekterer i fællesskab over mulige løsninger. Ved møderne har jeg også anledning til at udtrykke min anerkendelse medarbejdernes arbejde, fortæller Inge Kromann Hansen:

- Møderne fokuserer på patientsikkerhed, men jeg får også mange andre ting med. Jeg er kommet meget tættere på medarbejderne og teamlederne. Jeg fornemmer stemningen og får nye ledelsesinformationer, som jeg ikke kunne få på anden vis.

Patientsikkerhed øverst på dagsordenen
Siden begyndelsen af projektet I sikre hænder er kvalitet og patientsikkerhed kommet øverst på dagsordenen, for eksempel når teamlederne mødes på tværs af kommunen. Møderne starter med en status på I sikre hænder og gennemgang af eventuelle utilsigtede hændelser.

- Efterhånden har jeg fået sat rigtig meget patientsikkerhed ind som faste punkter i min kalender. Det giver efterhånden en fornemmelse af, at det vi laver, har sammenhæng, siger Inge Kromann Hansen.

Hun er meget bevidst om, at I sikre hænder ikke bare er et projekt men en implementeringsstrategi, og at hun som leder har ansvaret for at videreføre forbedringsarbejdet. Gennem projektet og især via de internationale eksperter i forbedringsledelse har Inge Kromann Hansen fået redskaber til at løfte den opgave:

- I sikre hænder har givet mig mere ledelsesmæssig inspiration end noget andet projekt, jeg tidligere har været med i.