Thisted Kommune fik i april besøg af repræsentanter fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, som ligger i Bergen Kommune. Nordmændene var taget til Nordjylland for at hente inspiration fra forbedringsarbejdet i projekt I sikre hænder. 

Her fortalte sundheds- og ældrechef i Thisted, Jan Bendix, hvordan kommunen bedriver forbedringsledelse og spreder metoderne fra I sikre hænder til hele ældreplejen. Nordmændene besøgte også et pilotcenter samt et af de plejecentre, som metoderne er blevet spredt til. 

- I løbet af dagen blev der udvekslet erfaringer om arbejdet med patientsikkerhed. Især var det spændende at høre om nordmændenes erfaringer med fast tilknyttede læger på plejecentrene. De understregede, at det var af stor betydning for patientsikkerheden, fortæller Bente Øllgaard, I sikre hænder-projektleder i Thisted Kommune:

- Derudover fortalte de om den måde, hvorpå de arbejder med rotationsstillinger mellem sygehuse og kommune.