Hvordan fastholder man de gode resultater? Med det spørgsmål besøgte repræsentanter fra den daglige ledelse i den del af Sønderborg Kommunes ældrepleje, som arbejder med projekt I sikre hænder, Kolding Sygehus.

Sygehuset er et af de fem hospitaler, som deltog i projektet Patientsikkert Sygehus i perioden 2010-2013. De har blandt andet arbejdet med at reducere tryksår og kateterrelaterede infektioner, og sygehusene viste, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår, ligesom de fem kommuner i I sikre hænder har gjort.

- Det er interessant at se, hvordan forbedringsmodelen gennemsyrer sundhedspersonalets tilgang, og hvordan medarbejderne fortsætter arbejdet med metoden selv efter projektets afslutning. Der er kommet flere pakker til i takt med, at sygehuset identificerer nye kvalitetsudfordringer, fortæller I sikre hænder-projektleder i Sønderborg Kommune, Hanne Ellegaard Miang.

Nye ideer med hjem
Delegationen fra Sønderborg Kommune mødte ledere fra medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling, og de udvekslede blandt andet erfaringer omkring tavlemøder.

- Afdelingerne udvikler til stadighed deres tavlemøder, og de afholder flere i løbet af dagen afhængig af formålet. Der er også udviklet tavlemøder, som går på tværs af afdelinger for at sikre et hensigtsmæssigt patientforløb, forklarer Hanne Ellegaard Miang:

- Afdelingernes erfaringer med tavlemøder tager vi med hjem.

Fokus på sektorovergange
Besøget havde også fokus på, hvordan kommune og sygehus kan arbejde bedre sammen til gavn for borgerne.

- Vi fik input til, hvad vi kan teste i relation til, hvordan vi sikrer, at viden bliver givet videre til sygehuset ved indlæggelse af borgere i tryksårsrisiko eller faldrisiko, fortæller Hanne Ellegaard Miang.

Tina Lynge, projektleder i I sikre hænder fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er begejstret for, at Sønderborg Kommune tager initiativ til endda at besøge en anden sektor:

- Hvis der skal tempo på arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, er det nødvendigt, at vi deler vide og lærer af hinandens erfaringer.