Torsdag den 27. marts kunne Margretecentret i Lolland Kommune skrive et flot 100-tal på den tavle, som de bruger til at holde øje med, hvor mange dage der er gået siden sidste tryksår. Det blev fejret med lagkage til beboere og personale.

Teamleder Carina Andersen er glad og stolt over, at den første store milepæl i I sikre hænder er nået. I sin tale roste hun de frontlinjemedarbejdere, der har arbejdet intensivt med nye arbejdsgange, som har været medvirkende til, at der er kommet mere fokus på at forebygge tryksår.

- Vi har godt nok ikke statistik på, hvor mange tryksår vi havde før projektet. Men generelt opdagede vi dem for sent, fordi vi ikke havde samme fokus på, hvilke faktorer der har indflydelse på, om man er i risiko for at få tryksår. Det er markant ændret nu. Alle er blevet mere opmærksomme på, om borgerens tilstand ændrer sig, så vi kan forebygge i stedet for at behandle, fortæller Carina Andersen.

Opmærksomheden er sat i system
De seneste måneder er alle beboerne på Margretecentret blevet screenet for at se, hvem der er i risiko for at få tryksår. For at undgå tryksår har personalet dagligt holdt øje med en række forhold.

De har set på huden og holdt øje med underlaget. Personalet har vurderet, hvordan borgerne ligger og sidder, og om de har behov for hjælp til at skifte stilling, ligesom der også har været ekstra fokus på kosten.

100 dage er kun et delmål
Den systematik skal nu udbredes. For de 100 dage uden tryksår er kun et delmål, understreger teamleder på Margretecentret, Carina Andersen.

- For at de nye arbejdsgange i fremtiden kan integreres bedst muligt i hele teamet, er det vigtigt, at alle medarbejdere føler sig som en del af projektet.

Derudover vil personalet i det videre forløb inddrage borgerne mere aktivt i det forebyggende arbejde. I sin tale opfordrede Carina Andersen beboerne til at være aktive så ofte som muligt for at undgå tryksår. Det kan eksempelvis være at lave stolegymnastik, mens de venter på, at maden bliver serveret.