Da Hjemmeplejen Vest i Lolland Kommune gik i gang med forbedringsarbejdet i projekt I sikre hænder i november 2013 var tryksår uundgåelige hændelser. Sådan er det ikke længere. 

- Helt grundlæggende er vi gået fra at have primær opmærksomhed på behandling af tryksår til i langt højere grad at fokusere på forebyggelse. Vores viden om tryksår er blevet bedre, og vi har indarbejdet en række systematiske rutiner, der gør os i stand til hurtigt at opdage og handle på mistanker om øget risiko for tryksår hos borgerne, siger Lise-Lotte Didriksen, leder af Hjemmeplejen Vest.

Forbedringsmodellen skaber større systematik
Personalet i Hjemmeplejen Vest har arbejdet med at implementere I sikre hænders tryksårspakke. Den beskriver de grundlæggende ting, som personalet skal gøre og være opmærksomme på for at undgå tryksår. Disse ting er ikke ny viden for medarbejderne, men i hektisk hverdag kan de være vanskeligt at huske det hele.

Derfor har personalet forbedret deres arbejdsgange ved hjælp af forbedringsmodellen - som er den grundlæggende metode i projekt I sikre hænder - og tidstro data. De nye og mere systematiske arbejdsgange betyder, at borgerne får den rette pleje og behandling hver gang.

- Vi er blevet mere bevidste om, at tryksår kan komme af mange andre ting end at sidde og ligge meget. Tryksår kan for eksempel også opstå, hvis briller, sko eller tandprotese sidder forkert, og det er derfor områder, vi holder meget nøje øje med, siger social- og sundhedshjælper Lillian Steinmeier Rasmussen fra Hjemmeplejen Vest.

Et andet centralt redskab i arbejdet med at forebygge tryksår er tavlemøder. Hver morgen samles personalet på tværs af faggrupper foran en tavle, hvor medarbejderne skaber et overblik over borgernes situation, og om der er noget, de skal være ekstra opmærksomme på.

- Vi har benyttet os meget af vidensdeling på tværs af kompetencer og faggrupper. Det betyder for eksempel, at alle nu har en bedre viden om, hvilke hjælpemidler der er behov for i en given situation og kan handle på det med det samme, uden først at kontakte en forflytningsvejleder, fortæller social- og sundhedsassistent Britt Bentzen fra Hjemmeplejen Vest.

I sikre hænders metoder spredes
Udover Lolland har fire andre kommuner arbejdet med metoderne fra I sikre hænder, og kommunerne har sammen vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen. Nu bliver disse erfaringer udbredt til 14 nye kommuner.

I Lolland Kommune er man også i fuld gang med at sprede metoderne til samtlige plejecentre og hjemmeplejedistrikter.

- Patientsikkerhed er et væsentligt omdrejningspunkt for indsatserne på ældre- og sundhedsområdet i Lolland Kommune, og det skal det fortsat være. Derfor glæder jeg mig over, at vi har opnået en masse gode erfaringer ved hjælp af projektet. Det er erfaringer, som vi nu vil arbejde videre med til glæde for hele ældre- og sundhedsområdet i kommunen, siger Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune