300, 400 og 500. Så mange dage uden tryksår har flere plejecentre og hjemmeplejedistrikter i I sikre hænders fem pilotkommuner opnået.

Tidligere betragtede sundhedsvæsenet tryksår som almindelige og uundgåelige komplikationer. Men Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner har vist, at det kan lade sig gøre at eliminere tryksår i ældreplejen, og det markerer kommunerne på den verdensomspændende Tryksårsdag den 17. november.

- Ved hjælp af forbedringsmodellen og tidstro data har personalet i kommunerne skabt mere systematiske arbejdsgange med det resultat, at flere borgere undgår de smertefulde tryksår, som i værste fald kan ende med knoglebetændelse og blodforgiftning, siger projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projektet.

14 nye kommuner forebygger tryksår
Resultaterne i I sikre hænder har vakt international opsigt, og på et af projektets seminarer kaldte Jason Leitch – leder af afdelingen for kvalitet og patientsikkerhed i det skotske sundhedsministerium – indsatsen for enestående:

- Hele verden kigger på det arbejde, som I er i gang med.

Sidste år modtog Sønderborg Kommune en særpris af Dagens Medicins kvalitetspris ’Den Gyldne Skalpel’ for arbejdet med at forebygge tryksår. På baggrund af de gode erfaringer blev der med satspuljen 2016-2019 afsat 14 millioner til at udbrede metoderne fra I sikre hænder til yderligere 14 kommuner.

Masser af aktiviteter i kommunerne
Torsdag d. 17. november sætter de fem pilotkommuner altså ekstra fokus på arbejdet med at forebygge tryksår. Her vil kommunerne afholde lokale arrangementer på plejehjem og i hjemmeplejen, hvor personalet fortæller om tryksårsarbejdet.

- Dagen er en god anledning for personalet til at dykke yderligere ned i forbedringsarbejdet med at forebygge tryksår og fortælle borgerne og de pårørende om arbejdet og inddrage dem i det, siger Tina Lynge.

I sikre hænders markering af Tryksårsdagen kan også følges på Twitter på #isikrehænder.

TRYKSÅRSDAG 2016

Den 17. november foregår den verdensomspændende Tryksårsdag, og det markerer I sikre hænder.

Med budskabet om at tryksår kan forebygges, sætter I sikre hænder ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden, aktivitet på Twitter og arrangementer i de fem pilotkommuner.