Den 22. november samles personale og ledelser fra de fem pilotkommuner i projekt I sikre hænder til det officielt sidste læringsseminar for at udveksle erfaringer og fejre resultater. Blandt deltagerne er også sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, som vil holde tale.

Sundheds- og Ældreministeriet står bag I sikre hænder sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL. Sophie Løhde har ved flere lejligheder udtrykt sin begejstring for personalets arbejde med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet. Det skete blandt andet i forbindelse med offentliggørelsen af navnene på de nye kommuner i I sikre hænder, hvor hun sagde:

- Det er svært ikke at blive imponeret over, hvad de fem første kommuner har opnået. Indsatserne har bidraget til at give de ældre en bedre og mere sikker pleje og behandling, og derfor er det rigtig godt, at nye kommuner nu står klar til at videreføre de positive erfaringer. Jeg ser frem til at følge de nye kommuner, og jeg er overbevist om, at de også vil opnå flotte resultater, der bliver til gavn for de mange ældre borgere, der er i kontakt med den kommunale syge- og ældrepleje.

Besøg fra FOA og Dansk Sygeplejeråd
Derudover deltager Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Karen Stæhr, sektorformand i FOA, også i læringsseminaret.

Karen Stæhr har tidligere besøgt henholdsvis Frederiksberg og Sønderborg Kommuner for at opleve personalets arbejde med I sikre hænder. I forbindelse med sit besøg på Frederiksberg sagde hun:

- I sikre hænder har helt klart styrket fagligheden hos de forskellige faggrupper. For eksempel er de opmærksomme på tryksår langt tidligere, fordi de har fået endnu større viden om risici og konsekvenser. Det gør personalet i stand til at handle hurtigt og korrekt til gavn for borgernes livskvalitet og sikkerhed.

Læringsseminaret foregår på Comwell Kolding. Dagen efter er der forberedelsesseminar for de nye kommuner i projekt I sikre hænder.