Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- Annegrethe kan du ikke hjælpe mig med at gå. 

Helga Weinkaus presser ordene ud mellem sine læber. Hun sidder i sin kørestol, og ved siden af hende står Annegrethe Ecklon, som er daglig leder på Broager Plejecenter i Sønderborg Kommune.  

Vendepunktet
Helga flyttede ind på Broager Plejecenter i september 2015. Forud var der gået flere år, hvor hendes helbred gradvist blev svækket.  

- Jeg var på hjemmebesøg hos Helga, inden hun kom hos os på plejecentret. Her lå hun i sin seng i stuen, og hun var kun oppe et par timer om dagen, hvor hun sad i kørestol. Helga blev flyttet rundt via lift, da hun ikke kunne bevæge eller støtte på benene, forklarer Annegrethe Ecklon.

Da Helga kom på Broager Plejecenter, som deltager i projekt I sikre hænder, forsøgte personalet at få hende i gang – uden held. Men en forårsdag i 2016 fik Helga mobiliseret et overskud. På sin søns 60-års fødselsdag ville hun overraske ham med, at hun kunne gå igen. 

- Jeg fortalte hende, at jeg selvfølgelig gerne ville hjælpe hende, men at vi blev nødt til at sætte nogle delmål, før vi kunne tage de helt store skridt, siger Annegrethe Ecklon.

Tværfagligt samarbejde
Personalet begyndte med træning i sengen, hvor Helga skulle løfte benene, og efterfølgende prøvede hun at finde balancen på sengekanten. Da Helga havde været oppe og støtte på benene, trænede hun på en motionscykel, og til sidst blev små skridt til store skridt i træningen ved gangbarren. Derudover gennemgik personalet i samarbejde med en læge Helgas medicin og justerede den.

- På det her tidspunkt skulle Helga have hjælp til alt. Hun kunne ikke stå på benene, hun var afkræftet, og hun havde næsten ikke noget sprog. Hun sagde ikke mange ting, Annegrethe Ecklon.  

Undervejs brugte medarbejderne metoderne fra I sikre hænder og benyttede redskaberne fra projektets tryksårs-, medicin- og faldindsats. Samtidig var det vigtigt for personalet at involvere de pårørende fra begyndelsen og informere dem om, hvordan det gik med træningen.

Den største fødselsdagsgave
På sønnens fødselsdag den 14. juni - fem måneder efter Helga satte sit mål - kom hun gående mod sin søn ved hjælp af en rollator. 

- Sønnen var ikke klar over, at hun var kommet så langt i sin genoptræning, så han blev meget rørt. Han fattede det simpelthen ikke, siger Annegrethe Echelon

I dag bruger Helga næsten ingen hjælpermidler, og de fleste formiddage tilbringer hun i dagscenteret, hvor hun blandt andet spiller banko.

- Og hun går selvfølgelig selv over til dagscenteret, fortæller Annegrethe Ecklon:

- Helga er så glad for, at hun nu ikke er afhængig af andres hjælp. Samtidig er det en stor tilfredshed for medarbejdernes faglighed.