Antallet af fald i ældreplejen skal ned. Så enkelt lyder målet i projekt I sikre hænders faldindsats. Nu har sundhedspersonale fra de fem pilotkommuner arbejdet med indsatsen i lidt over et år, og erfaringerne er indtil videre positive.

- Vi hører, at det giver rigtig god mening for de sundhedsprofessionelle, og de synes, at det højner deres faglighed, siger projektleder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed til Magasinet Pleje.

Reduktion af fald
Fald kan resultere i knoglebrud og andre læsioner, der kræver behandling på et sygehus, og i yderste konsekvens kan betyde invaliditet eller dødsfald. Risikoen for at falde stiger med alderen. Det skyldes blandt andet den fysiske tilstand, sygdomme, bivirkninger af medicin og ydre faktorer som dårligt fodtøj eller indretning af boligen.

Disse årsager – og dermed fald – kan forebygges, hvis de sundhedsprofessionelle arbejder mere systematisk med at forebygge risici og udrede faldene, viser undersøgelser. Derfor har I sikre hænders fald indsats fokus på registrering af fald og risikovurdering samt udredning og plan for at undgå fremtidige fald. Elementerne i indsatsen implementere sundhedspersonalet ved hjælp af forbedringsmodellen, som er den grundlæggende forbedringsmetode i projektet.  

I enkelte kommuner er vi begyndt at se en reduktion af i gentagende fald, som et resultat af de stabile processer på risikovurdering og faldudredning af deres borgere.

Tina Lynge, projektleder i I sikre hænder

Udover faldindsatsen arbejder de fem pilotkommuner i projekt I sikre hænder med at reducere antallet af tryksår, medicinfejl og infektioner.