De nye kommuner - som de succesfulde metoder fra I sikre hænder spredes til – er gået i gang med en række forberedelser til det forbedringsarbejde, som for alvor går i gang fra begyndelsen af 2017.

I første omgang er det opgaver, der involverer ledelsen af ældre-, sundheds- og omsorgsområdet på kommunalt niveau. Skal der skabes fremdrift i forbedringsarbejdet, kræver det opmærksomhed fra ledelsens side.

Projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 23. november er personale og ledelser fra de nye kommuner inviteret til et forberedelsesseminar om I sikre hænder, hvor de blandt andet får introduktion til tidstro data og forbedringsmodellen, der er projektets grundlæggende metode.

- Formålet med seminaret er, at kommunens ledelse får en forståelse for, hvad det indebærer at deltage i et læringsnetværk, som er rammen om I sikre hænders de kommende to år. Seminaret skal ruste kommunens ledere til at komme godt fra start, fortæller Tina Lynge. 

Fem pilotkommuner spiller central rolle
Erfaringerne fra de fem pilotkommuner, der har været med i I sikre hænder siden begyndelsen i 2013, viser, at skader og utilsigtede hændelser for en stor dels vedkommende kan elimineres, når der arbejdes målrettet med forbedringsmetoderne. Flere plejecentre og hjemmepleje-sygepleje-enheder har for eksempel opnået mere end 300 dage mellem opståede tryksår og alvorlige medicinfejl.

De fem pilotkommuner kommer til at spille en central rolle i arbejdet med at udbrede metoderne fra I sikre hænder til nye kommuner.

- De vil i netværk og på læringsseminarer dele deres erfaringer om, hvordan de i praksis har opnået resultater, forklarer Tina Lynge:

- Det ambitiøse mål med initiativet er på sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet.

De 14 nye kommuner har fået udleveret en forbederedelsespakke, som beskriver de ting, der skal være på plads inden forberedelsesseminaret den 23. november.