Metoderne fra I sikre hænder har betydet bedre arbejdsrutiner og endnu større sikkerhed for borgerne i Frederiksberg Kommunes ældrepleje. Personalet på plejecentrene og i hjemmeplejen har blandt andet vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og medicinfejl. Det arbejde får nu politisk bevågenhed og anerkendelse.

Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj, og formand for kommunes sundheds- og omsorgsudvalg, Flemming Brank, inviterede ledere og medarbejdere, der har været involveret i projektet I sikre hænder, til reception på plejecentret Østervang for at takke for det store engagement og de flotte resultater. Udover at hylde personalets forbedringsarbejde fik politikerne indblik i, hvordan metoderne i I sikre hænder har øget patientsikkerheden og fagligheden.

- De nye metoder viste sig hurtigt at have god effekt, så vi besluttede allerede for et år siden, at ville fortsætte med indsatserne efter projektet var afsluttet, fortæller projektleder i Frederiksberg Kommune, Merete Larsen.

Oprindeligt skulle I sikre hænder slutte med udgangen af 2016, men på baggrund af de gode erfaringer blev der i 2015 afsat 14 millioner kroner i satspuljen til at udbrede projektet til nye kommuner. Sideløbende med aktiviteterne i de nye kommuner fortsætter forbedringsarbejdet i Frederiksberg og de fire andre pilotkommuner, som de samles til læringsseminar i den 16. maj 2017.