Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ledere på alle niveauer har en vigtig rolle i forbedringsarbejdet i sundhedsvæsenet, og derfor handler et af I sikre hænders seks indsatsområder om forbedringsledelse. I forbindelse med indsatsen er der udviklet et katalog, der beskriver redskaber og metoder, som lederne i kommunerne kan anvende. Katalog er nu blevet opdateret.

- Overordnet har lederne i kommunerne til opgave at sikre fremdrift, og de har ansvaret for, at forbedringerne fastholdes på langt sigt, siger projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Kompetencer i forbedringsledelse vil i de kommende år blive efterspurgt, da det nye nationale kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet bygger på den tilgang, som vi blandt andet anvender i I sikre hænder.

Ny form for ledelse i kommunerne
Forbedringsarbejdet i I sikre hænder har sat sine spor på ledelsesgangene i kommunerne og skabt en ny form for ledelse. Lederne sidder ikke længere kun bag skrivebordet, men de kommer jævneligt ud på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor de blandt andet deltager i tavlermøder og drøfter forbedringsarbejdet med medarbejderne.

Jeg har fået en større indsigt i deres arbejde og en anden og bedre dialog med medarbejderne, som baserer sig på en fælles forståelse. Jeg kan komme med input, og de får direkte dialog med den øverste ledelse, som eksempelvis kan fjerne barrierer for det videre forbedringsarbejde.

Jan Bendix Jensen, tidligere sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune

Han er tidligere sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune og er netop blevet chef for Borgerservice og Ydelser i kommunen. Derudover rådgiver Jan Bendix Jensen lederne de 13 nye kommuner I sikre hænder om, hvordan de bedriver forbedringsledelse.

Udover kataloget om forbedringsledelse er tryksårspakken, medicinpakken samt kataloget om borger- og pårørendesamarbejdet blevet opdateret.

KATALOG OM LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

Kataloget om forbedringsledelse beskriver redskaber og metoder, som lederne i kommunerne kan anvende i forbindelse med arbejdet med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet.

>>> HENT KATALOGET

LEDELSESBLOG

Hvad betyder projekt I sikre hænder for borgere, personale og ledelse?

Med det afsæt skriver ledelserne fra projektkommunerne på skift blogindlæg.

>>> LÆS BLOGINDLÆG

De 5 værdier i forbedringsledelse