Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 19.-20. april 2017 foregår Dansk Selskab for Patientsikkerheds årlige konference om patientsikkerhed. Der er åbent for tilmelding til konferencen, som markerer 10-året for forbedringsarbejde i det danske sundhedsvæsen herunder kommunerne.

- Vi har inviteret inviteret danske og internationale eksperter til Patientsikkerhedskonferencen 2017, som gør status gør status over arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden, siger projektleder i Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Konferencen – som er det centrale mødested for personale, ledere og kvalitetsmedarbejdere med interesse i forbedringsarbejde – ruster dig til det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed. 

Frederiksberg viser forbedringsarbejde
Konferencens første dag består af plenum- og parallelsessioner, mens andendagen indeholder forskellige heldagsworkshops. En af disse workshops er et studiebesøg til Frederiksberg Kommune. 

Her får man en unik mulighed for at opleve kommunens forbedringsarbejde i ældreplejen, hvor sundhedspersonalet har vist, at det kan lade sig gøre at mindske antallet af tryksår og medicinfejl markant i forbindelse med projekt I sikre hænder. Studieturen lægger vejen forbi personale på plejehjem og i hjemmepleje, som blandt andet fortæller, hvordan daglige tavlemøder og brug af data styrker tværfagligheden og patientsikkerheden.

Derudover beskæftiger Patientsikkerhedskonferencen sig med emner tværsektorielt samarbejde, ulighed i sundhed og forbedringsledelse.