Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hjemmeplejen Karup-Frederiks i Viborg Kommune er spredt på forskellig matrikler, men det afholder dem ikke fra at holde tavlemøder hver dag. Når personalet i Karup samles foran deres tavle i personalestuen, følger deres kollegaer med via en computer. I første omgang skete det via Skype, og foretages møderne via programmet Livecare.

- Det fungerer rigtig godt for os. Vi får derved lavet de aftaler, der skal laves på trods af, at vi ikke fysisk er i samme rum, fortæller Susanne Poulsen, distriktsleder i Hjemmeplejen Karup-Frederiks:

- Tavlemøderne giver overblik over vores §83A-indsatser. Derudover er møderne vigtige for, at planlæggerne i hjemmeplejen får et overblik over administrative opgaver som eksempelvis ernæringsvurdering, så den enkelte medarbejder kan få planlagt sin køreliste.

Et forum for tværfaglig refleksion
Siden begyndelsen af I sikre hænder i 2013 har personale i de fem pilotkommuner (Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Sønderborg) udviklet, afprøvet og implementeret tavler og tavlemøder i forbedringsarbejdet. Tavlerne og deres indhold er tilpasset den lokale kontekst og varierer fra afdeling til afdeling. Her samler og opdaterer

- Det personale, som arbejder med tavler og tavlemøder i forbindelse med I sikre hænder, fortæller, at der er skabt et nyt og centralt forum for forbedringsarbejdet. Et forum, der giver anledning til tværfaglig refleksion over praksis samt skaber overblik og systematik i forhold til pleje og behandling, siger projektleder på I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Tavlerne og tavlemøderne øger alt både patientsikkerheden og fagligheden.

KATALOG OM TAVLER OG TAVLEMØDER

Tavler og tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Det viser erfaringerne fra de fem pilotkommuner, som er blevet samlet i et inspirationskatalog.

>>> HENT KATALOGET