Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hvordan har I oplært medarbejderne i tryksårspakken? Hvornår spreder I til andre enheder? Hvordan samler I data?

Spørgelysten var stor, da tre af pilotkommunerne - Sønderborg, Frederiksberg og Viborg - inviterede de nye kommuner i I sikre hænder på besøg. Formålet med åbent-hus arrangementerne var, at kommunerne kan lære af hinanden og danne netværk til gavn for det videre forbedringsarbejde. 

Arrangementerne giver rigtig god mening. Det kunne vi ikke have undværet. Det giver os et konkret billede af, hvad det er, vi skal med forbedringsarbejdet– og hvad skal det ende ud i. For personalet i ældreplejen har det givet så meget at komme ud og se, hvordan forbedringsarbejde foregår i praksis.

Lene Vestersager, risikomanager og I sikre hænder-projektleder i Syddjurs

Inspiration til tavlemøder
Personale fra de pilotenheder i Syddjurs Kommune, som er begyndt arbejdet med I sikre hænder, besøgte både Viborg og Sønderborg Kommuner. I Viborg deltog medarbejdere fra plejecentret Lyngparken, og de blev meget inspireret af kommunes arbejde med tavler og tavlemøder.

Lige efter besøget i Viborg gik personalet på Lyngparken i gang med at lave en tavle, som de afprøver i det daglige arbejde og tilpasser deres lokale kontekst. Blandt andet har medarbejderne fået inkorporeret deres arbejde med demens, som ligger udenfor regi af I sikre hænder.

- Efter besøget i Viborg har personalet været fyldt med engagement og energi. De er virkelig blevet inspireret af det. De har haft brug for nogle rollemodeller, der arbejder med det her i praksis, og som de kan spejle sig i, fortæller Lene Vestersager.

Systematisk brug af forbedringsmodel i Sønderborg
I Sønderborg Kommune var Syddjurs Kommune repræsenteret af pilotenheden hjemmeplejen/sygeplejen Mols.

Det var interessant at høre, hvor systematisk Sønderborg bruger forbedringsmodellen. Det er en fundamental del af deres organisation. Samtidig fik vi indsigt i, hvor vigtigt det er at samle data, og blev overraskede over, hvor naturlig en del af personalets arbejde i Sønderborg data er. Medarbejderne ser det ikke, som noget besværligt – men noget der understøtter deres arbejde med at give pleje og behandling af høj kvalitet.

Lene Vestersager, risikomanager og I sikre hænder-projektleder i Syddjurs

Efter besøgene i Viborg og Sønderborg samledes pilotenhederne i Syddjurs Kommune for at udveksle erfaringer. Derudover overvejer kommunen at planlægge en tur til Thisted for at se rehabiliteringsafdelingens arbejde med I sikre hænder.

Erfaringsudveksling er centralt i forbedringsarbejde
I alt deltog omkring 275 mennesker i de tre åbent hus arrangementer. 75 af dem slog vejen forbi Frederiksberg Kommune, hvor også repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Rødovre Kommune, der ellers ikke er en del af I sikre hænder, deltog.

- Deltagerne var meget interesserede i og spørgelystne i forhold til vores erfaringer, siger Merete Larsen, I sikre hænder-projektleder i Frederiksberg Kommuner. 

Tilbagemeldingen på åbent hus-arrangementerne har været positiv fra både gamle og nye kommuner, fortæller projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, velkommen

- Åbent hus viser, hvor væsentligt og vigtigt erfaringsudveksling er i forbedringsarbejdet. I stedet for selv at bruge en masse tid på at finde løsning på din kommunes problem, så kig til nabokommunen. Det kan være, den har fundet på noget, som du kan bruge.