Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- Det her tager udgangspunkt i selve faget, så det hænger fast på en helt anden måde og bliver en del af hverdagen.

Sådan beskriver social- og sundhedshjælper Vivi Brix Jacobsen forbedringsarbejdet i I sikre hænder overfor Fagbladet FOA, som har været på besøg i hjemmeplejen I Frederiksberg Kommune. Fagbladet FOA går ud til alle 186.000 medlemmer i FOA, som er Danmarks tredjestørste fagforbund.

Den dag FOA er forbi, er det 592 dage siden Frederiksberg hjemmepleje sidst har haft tryksår. Vivi Brix Jacobsen fremhæver de daglige tavlemøder - hvor personalet kort gennemgår status på pleje og behandling for den enkelte - som en af nøglerne til, at tryksår ikke længere er en uundgåelig skade. Men også personalets arbejde med tidstro data gør ældreplejen mere sikker.

Grundlæggende synes jeg, at det er godt at dokumentere. Men her er der ikke tale om, at vi dokumenterer, hvad vi gør. Her handler det om, at vi opdager, hvis der er noget, vi ikke gør.

Forebedringsarbejde foregår ikke bag skrivebordet
Fagbladet FOAs forbedringsrundtur går videre til Brøndby Kommune, som sammen med 12 andre kommuner blev en del af I sikre hænder i 2016. Rehabiliteringsafdelingen på Gildhøjhjemmet er udvalgt til at være et af de tre steder, der starter med at tage I sikre hænders metoder i brug.

- Det gode ved det her er, at vi kommer i dybden og får prøvet nye arbejdsgange af, før vi breder det ud, fortæller social- og sundhedsassistent Randi Steiness til Fagbladet FOA:

- Normalt udvikles instruksen af en udviklingssygeplejerske ved et skrivebord, og jeg har i hvert fald aldrig oplevet, at vi har fået en instruks, hvor nogen har spurgt: ’Hvordan forstår du den her, og hvordan virker den for dig?’ Her udvikler vi selv instruksen, afprøver den, evaluerer den og laver den om, inden den sendes ud.