Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

De tre pilotenheder, som arbejder med I sikre hænder i Silkeborg Kommune, var den 22. maj samlet til sparring og læring på tværs.

- Mødet var præget af stor energi og erfaringsudveksling mellem pilotenhederne, som motiverede og inspirerede til at forsætte det spændende forbedringsarbejde hjemme i grupperne, fortæller I sikre hænder-projektleder i Silkeborg Kommune, Agnete Benner Lundgaard. 

Derudover var der også nogle milepæle, der skulle fejres. Karolinelund Centret har opnået 90 dage uden alvorlige medicinfejl, Hjemmeplejen Gjern har 50 dage uden nyopståede tryksår, og de midlertidige pladser på Fuglemosen har ingen ny opdagede tryksår fundet, siden personalet begyndte at tælle.

Udveksling af læring centralt i forbedringsarbejde
Tina Lynge, som er projektleder på I sikre hænder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, glæder sig over, at de nye kommuner i I sikre hænder skaber læringsteams.

- Hvis der skal tempo på forbedringsarbejdet i kommunerne - og sundhedsvæsenet generelt - skal vi ikke altid opfinde den dybe tallerken. I stedet kan man se, om et af plejecentrene i kommunen har fundet en løsning på det problem, som man bakser med.

- Udveksling af læring på tværs er centralt i I sikre hænder. Vi har også set det i blandet andet Aarhus Kommune, hvor de har samlet deres forbedringsteams.