Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- Hvad er vigtigt for dig?

Det spørgsmål stillede personalet i ældreplejen over hele landet til borgerne i forbindelse med den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag den 6. juni 2017. Syddjurs Kommune, som er med i I sikre hænder, var en af de kommuner, der deltog i dagen.

- Hvad er vigtigt for dig?-dag understøtter rigtig godt det arbejde, som vi allerede er i gang med. Udgangspunktet for dagen hos os var, at en medarbejder skulle stille spørgsmålet til en borger. Men nogle steder greb det om sig, og her har personalet systematisk spurgt alle borgerne, fortæller Lene Vestersager, risikomanager og I sikre hænder-projektleder i Syddjurs Kommune.

Fra ’Hvad er der i vejen’ til ’Hvad er vigtigt’
Hvad er vigtigt for dig?-dag begyndte i Norge i 2014 og har siden bredt sig til Skotland, Brasilien, New Zealand og mange andre lande. Alle med det samme budskab: Sundhedsvæsenet skal ikke kun have fokus på ’Hvad der er i vejen med borgeren’, men det skal i lige så høj grad have øje for ’Hvad der er vigtigt for borgeren’.

- Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. Ved at stille det enkle spørgsmål kan vi få en bedre indsigt i borgernes liv og dermed mulighed for at støtte dem i at leve, som det giver mest mening for dem, forklarer overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Ove Gaardboe.

Han er projektleder på projektet Hej Sundhedsvæsen, som står bag Hvad er vigtigt for dig?-dag. Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Et afsæt for forbedringer
I Syddjurs Kommune var først meningen, at det kun var de tre I sikre hænder-pilotenheder, som skulle markerer Hvad er vigtigt for dig?-dag. Men det viste sig, at hele sundheds- og omsorgsområdet var interesseret. Det vil sige, at i alt 23 steder markerede dagen fra plejecentre over rehabilitering til tandplejen. 

Personalet havde en positiv oplevelse med det og oplevede at få svar, som de kan arbejde videre med. Der var en beboer med demens, som havde sagt, at det var vigtigt for hende, at personalet talte i øjenhøjde med hende.

Lene Vestersager, risikomanager og I sikre hænder-projektleder i Syddjurs Kommune

Kommunen havde deres egne Hvad er vigtigt for dig?-skemaer med fem spørgsmål, hvor medarbejderne kunne stille et eller flere af spørgsmålene til den enkelte borger. Skemaerne med udsagnene blev samlet sammen i postkasser, som kommunen havde lavet og fordelt på de steder, der var med i Hvad er vigtigt for dig?-dag.

Kvalitetsafdelingen og ledelsen i Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune vil nu gennemgå skemaerne og se, hvilke forbedringer de kan skabe.

Alle udsagnene fra borgerne blev samlet sammen i Hvad er vigtigt for dig?-postkasser, som kommunen selv havde lavet og fordelt på de steder, der var med i Hvad er vigtigt for dig?-dag.

Gåture, snak og kortspil
Gråsten Plejecenter i Sønderborg Kommune deltog også i Hvad er vigtigt for dig-dag?, hvor personalet brugte dagen på at tage fat på arbejdet med klippekort-ordningen. Den indebærer, at beboerne får det, der svarer til 45 minutters ekstra hjælp og støtte om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter ud over den eksisterende plejeindsats.

- Hver enkelt medarbejder tog en hyggesnak med en beboer hørte, hvad der var vigtigt for dem. Beboeren sagde blandt andet gåture, snak og kortspil. Der var også en beboer, som jeg talte med, som godt kunne tænke sig at spise mad med personalet på tomandshånd, fortæller Lone Iversen social- og sundhedsassistent og aktivitetsassistent på Gråsten Plejecenter.

I alt deltog omkring 250 afdelinger over hele Danmark i Hvad er vigtigt for dig?-dagen, som udover ældreplejen også talte blandt andet sygehuse, psykiatri og lægepraksisser.