Som led i forbedringsarbejdet i I sikre hænder besøger Dansk Selskab for Patientsikkerhed løbende de 13 nye kommuner i projektet. Her får personale og ledelser sparring, feedback og coaching på arbejdet med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet.

De første besøg i det tidlige forår viser, at forbedringsarbejdet spirer i kommunerne. Personalet i ældreplejen er ved at lære at bruge forbedringsmetoderne og afprøver elementer i tryksårs- og medicinpakken. De nye kommuner beskæftiger sig udelukkende med indsatsområderne tryksår og medicin. 

- Det er godt at se, hvor langt kommunerne er nået siden det første læringsseminar i begyndelsen februar. De afdækker patientsikkerhedsproblemer, laver arbejdsgangsanalyser og foretager afprøvninger, fortæller projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Medarbejderne har en masse gode ideer. Nu er øvelsen at systematisere ideerne i forhold til henholdsvis tryksårs- og medicinpakken og afprøve hver enkelt ide i småskala. Helt konkret skal de i gang med at afprøve tjeklisterne i de to pakker som eksempelvis tjeklisterne til medicinadministration og –dispensering. 

>>> Læs 'Nye kommuner brugte Smarties til at øve sig på metoderne fra I sikre hænder'


Stort ledelsesmæssigt engagement
I projektet I sikre hænder tager topledelsen - i højere grad end tidligere - direkte ansvar for kvalitetsområdet i kommunen. Lederne sidder ikke længere kun bag skrivebordet, men de kommer jævneligt ud på plejecentrene og i hjemmeplejen.

I de fleste kommuner deltog sundheds- og ældrecheferne i besøgene, og det er positivt, siger Tina Lynge: 

Det sender et signal om, at arbejdet med skabe pleje og behandling af høj kvalitet prioriteres højt i kommunen. Det er afgørende. For uden ledelsesmæssigt engagement udebliver de varige forbedringer af patientsikkerheden. Det viser vores erfaringer fra de fem pilotkommuner og fra vores forbedringsarbejde gennem ti år i sundhedsvæsenet.

Tina Lynge, projektleder i I sikre hænder

Næste gang Dansk Selskab for Patientsikkerhed kommer på rundtur er i august, september og oktober. Derudover er de 13 kommuner inviteret til åbent hus hos tre af de fem pilotkommuner i maj og april.

>>> Se alle aktiviteterne i I sikre hænder