Selvom arbejdet med I sikre hænder i de fem pilotkommuner officielt sluttede med udgangen af 2016, har projektets metoder vist sig så succesfulde, at det nu er måden, kommunerne arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på. Derfor mødes de fortsat for at udveksle erfaringer.