Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I maj og juni får de 13 nye kommuner i I sikre hænder mulighed for at hente en masse tips og tricks om forbedringsarbejde i ældreplejen. Her holder pilotkommunerne Frederiksberg, Sønderborg og Viborg, der har arbejdet med PDSA'er, tidstro data og andre forbedringsmetoder siden 2013, åbent hus.

- En af grundtankerne i forbedringsarbejdet er, at man skal lære af hinanden og stjæle hinandens ideer i stedet for at opfinde den dybe tallerken hver gang. Med erfaringerne fra pilotkommunerne kan de nye kommuner skyde genvej i forbedringsarbejdet og derved sætte yderligere tempo på forbedringerne. Samtidig er åbent hus-arrangementerne en mulighed for kommunerne at skabe netværk og kontakter på kryds og tværs, siger projektleder i I sikre hænder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tina Lynge er i øjeblikket på rundtur til de nye kommuner. Som led i forbedringsarbejdet i I sikre hænder besøger Dansk Selskab for Patientsikkerhed nemlig kommunerne med jævne mellemrum, hvor personalet får sparring, feedback og coaching på arbejdet med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet.

Katalog med erfaringer om forbedringsarbejde 
Erfaringerne fra pilotkommunerne er også samlet i et katalog. Det beskriver de delelementer, der har virket, og som har vist sig at have betydning for forbedringsarbejdet på systemniveau.

Udbredelsen af metoderne og erfaringerne fra fem til 13 nye kommuner er noget, der ikke tidligere er afprøvet i samme skala med forbedringsprojekter i Danmark, og på verdensplan er der kun meget begrænsede erfaringer med det.

Tina Lynge, projektleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>>> Hent erfaringskataloget


Oprindeligt skulle I sikre hænder slutte med udgangen af 2016, men på baggrund af de gode erfaringer blev der i 2015 afsat 14 millioner kroner i satspuljen til at udbrede projektet til nye kommuner.
Efter en ansøgningsrunde i 2016 blev 13 kommuner udvalgt: Allerød, Billund, Brøndby, Greve, Helsingør, Hillerød, Kerteminde, Mariagerfjord, Silkeborg, Syddjurs, Varde, Aabenraa og Aarhus. Denne del af projektet løber frem til udgangen af 2018 og fokuserer på at reducere tryksår og medicinfejl.