Af Julie Kofoed, journalist i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Da Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholdt Primærsektorkonferencen i november 2016, var det blandt andet med en heldagstur til Sønderborg Kommune, hvor man kunne opleve forbedringsarbejdet i projektet I sikre hænder. Turen var meget eftertragtet og fuldt booket. Derfor giver Dansk Selskab for Patientsikkerhed igen mulighed for at opleve forbedringsarbejdet i ældreplejen i forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen den 19.-20. april 2017. 

Her kan du komme med på studietur til plejecenteret Kastanjehaven i Frederiksberg Kommune. Personalet på plejecentret har vist, at det kan lade sig gøre at reducere antallet af tryksår og alvorlige medicinfejl markant i forbindelse med projektet I sikre hænder. På Patientsikkerhedskonferencen 2017 deler medarbejderne ud af deres erfaringer.

– Vi glæder os til at vise vores tilgang til arbejdet med I sikre hænder, og hvordan det gennemsyrer huset her. Der er fælles fodslag i personalegruppen om, hvordan vi systematisk laver kvalitetsarbejde, siger Ellen Fogh-Andersen, forstander på Kastanjehaven.

Tavlemøder har medført kulturændring
Helt konkret har personalet arbejdet systematisk med forbedringsmetoder som PDSA’er og tidstro data, som er internationalt anerkendte metoder til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

Derudover har medarbejderne indført daglige tavlemøder, som er blevet en stor succes. Her gennemgår de hver enkelt beboer systematisk og taler om særlige punkter, de skal være opmærksomme på.

– Tavlemøderne har givet en enorm bevågenhed i forhold til observationen af det hele menneske. Det har medført en stor kulturændring i personalegruppen, hvor alle er bevidste om, hvor vigtigt det er med observationer og tilbagemeldinger. Det er fantastisk at opleve, hvordan alle tager ejerskab nu. Der er opstået et fællesskab omkring det faglige fokus, og de løfter hinanden i det daglige, fortæller Ellen Fogh-Andersen.

Patientsikkerhed i sektorovergange
Patientsikkerhedskonferencen foregår over to dage. Den første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner, mens den anden dag består af heldagsworkshops. Det er muligt at tilmelde sig en dag.

En af sessionerne på førstedagen handler om patientsikkerhed i sektorovergange. Der sker mange utilsigtede hændelser, når patienter skal flyttes mellem sektorer, for eksempel ved indlæggelse fra plejecenter til sygehus eller ved udskrivelse fra sygehus til egen bolig med hjemmepleje.

Sessionen præsenterer tværsektorielle projekter, som giver løsninger på, hvad man kan gøre for at forbedre patientsikkerheden i overgangene mellem primær og sekundær sektor med fokus på både sygehus, praktiserende læge og kommunale tilbud. Derudover behandler Patientsikkerhedskonferencen emner som ulighed i sundhed, forbedringsledelse og digitalisering.

TILMELDING

Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder en af Danmarks største konferencer om patientsikkerhed den 19.-20. april 2017.

>>> SE KONFERENCENS PROGRAM - OG TILMELD DIG

Video: Brugen af tavlemøder på Kastanjehaven