Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- I sikre hænder har betydet, at vi i hverdagen har et større og bedre overblik over vores borgere. Vi kan nemmere og hurtigere træffe beslutninger omkring borgernes helbredstilstand.

Social- og sundhedshjælper Vivi Brix Jacobsen ikke i tvivl om, hvilken forskel projektet I sikre hænder har gjort for hende og hendes kollegaer i hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune:

- Før I sikre hænder kunne man godt gå meget alene med tingene. Det kunne være svært at komme af med sin viden, hvis ikke man lige mødte de mennesker, som man synes skulle have det at vide.

Over 450 dage uden tryksår 
Vivi Brix Jacobsen har været med siden projektets begyndelse i 2013. I den periode har hun sammen med sine kollegaer blandt andet vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår ved hjælp af I sikre hænders tryksårspakke. Hjemmeplejen har haft over 450 dage uden tryksår.

Det vidner om, at vi er blevet bedre til at observere og dele vores viden.

Vivi Brix Jacobsen, social- og sundhedshjælper

Et af de steder, hvor medarbejderne deler viden med hinanden, er på de daglige møder i forlængelse af frokostpausen. På møderne, som tager fem minutter og styres af en bordformand, drøfter personalet konkrete problematikker vedrørende borgerne. 

- Det kan for eksempel være, at der ligger løser tæpper hjemme hos en borger, hvilket kan udgøre en faldrisiko. Så taler vi om, hvad vi kan gøre ved den problemstilling, fortæller Vivi Brix Jacobsen.

Erfaringerne fra Frederiksberg og de fire andre pilotkommuner er ved at blive udbredt til yderligere 13 kommuner.