Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den tid, hvor tryksår blev betraget som en uundgåelig hændelse i den kommunale ældrepleje, er forbi. De fem pilotkommuner i I sikre hænder har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår, og de 13 kommuner, som blev en del af projektet i 2016, er godt på vej mod en tryksårsfri ældrepleje.

Det markerer kommunerne på den internationale Tryksårsdag, som finder sted den 16. november.

- Flere plejecentre og hjemmeplejedistrikter har rundet 300, 400 og 500 dage uden tryksår - og nogle har endda opnået 600 dage, fortæller projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som står bag I sikre hænder sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag:

- Ved hjælp af forbedringsmodellen, som er internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet, skaber personalet mere systematiske arbejdsgange med det resultat, at flere borgere undgår de smertefulde tryksår, som i værste fald kan ende med knoglebetændelse og blodforgiftning. 


Sundhedsminister Ellen Trane Nørby bakker op om kommunerne forbilledlige arbejde med at udrydde tryksår i ældreplejen.


International ros til tryksårsarbejde
Kommunernes tryksårsindsats og forbedringsarbejde generelt høster ros og opmærksomhed fra udlandet. Ifølge Jason Leitch, leder af patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i Skotland, er indsatsen i I sikre hænder enestående i verden. Han har deltager på flere af projektets læringsseminarer og coacher sundheds- og ældrecheferne i kommunerne.

- Hele verden kigger på det arbejde, som I er i gang med. Danmark er faktisk foran Skotland på det her område, selvom vi har arbejdet systematisk med patientsikkerhed i sundhedsvæsenet i længere tid, forklarer Jason Leitch og understreger vigtigheden af, at forbedringsarbejdet ikke bare stopper med ved de 18 kommuner.

 Jason Leitch, leder af patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i Skotland, er imponeret over kommunernes arbejde med at forebygge tryksår.


I 2016 begyndte arbejdet med at sprede erfaringerne fra de fem pilotkommuner i I sikre hænder til 13 nye kommuner. Det kunne lade sig gøre, fordi der blev afsat 14 milioner kroner af satspuljemidlerne til det. 

- Med millionerne fra satspuljen er Danmark i gang med at tage et afgørende skrift i retning af at blive det første land uden tryksår i ældreplejen. Vi er på mange områder et foregangsland i forhold til kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne, og det skal vi holde fast i ved på sigt at udbrede I sikre hænder til alle 98 kommuner, siger Tina Lynge. 

Kommunerne afholder arrangementer
Siden 2013 har I sikre hænder deltaget i Tryksårsdagen med stor succes. På plejecentre, i hjemmepleje/sygepleje og på rehabiliteringscentre sker der forskellige begivenheder i forbindelse med dagen. 

- Dagen er en god anledning for personalet til at dykke yderligere ned i forbedringsarbejdet med at forebygge tryksår og fortælle borgerne og de pårørende om arbejdet og inddrage dem i det, siger Tina Lynge.

Det er første gang, at de 13 kommuner, som blev en del af I sikre hænder i 2016, er med i Tryksårsdagen. Du kan følge dagen her på hjemmesiden og på Twitter på #isikrehænder.

TRYKSÅRSDAG 2017

Den 16. november foregår den verdensomspændende Tryksårsdag, og det markerer kommunerne i I sikre hænder.

Med budskabet om at tryksår kan forebygges, sætter I sikre hænder ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden, aktivitet på Twitter og arrangementer i kommunerne.

HVAD ER TRYKSÅR?

Borgere i ældreplejen er ofte i risiko for at få tryksår, som er et område på kroppen, hvor huden er beskadiget på grund af et langvarigt tryk.

Det kan eksempelvis være, fordi en person ligger meget ned i sin seng, har forkert fodtøj på eller sidder i en kørestol i lange perioder.

Tryksår kan i yderste konsekvens medføre i knoglebetændelse og blodforgiftning.

>> Læs mere om I sikre hænders tryksårsindsats


International ekspert roser det danske forbedringsarbejde i kommunerne

Det betyder tryksårsindsatsen

Sådan forebygger personalet tryksår

Dansk Selskab for Patientsikkerhed - der sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag I sikre hænder - stiller materialer til rådighed for kommunerne, som de kan bruge i forbindelse med arrangementer på Tryksårsdagen.

Blandt andet vil personalet i alle kommunerne gå rundt med badges, som gør opmærksom på indsatsen med at forebygge tryksår.