Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

PDSA'er, tidstro data og forbedringsledelse var nogle af de emner, som var på dagsordenen, da de 13 nyeste kommuner i I sikre hænder afholdt det andet læringsseminar d. 10.-11. oktober. 

Læringsseminarer er en central aktivitet i I sikre hænder. Et antal gange om året samles sundhedsprofessionelle, kvalitetsmedarbejdere og ledelser fra kommunerne til dem. På seminarerne får deltagerne undervisning i forbedringsmetoder, og samtidig udveksler de idéer og erfaringer på tværs af kommunegrænser.

På dette seminar deltog to af verdens fremmeste eksperter på patientsikkerhedsområdet: Jason Leitch, leder af patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i Skotland og Frank Federico fra den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement. Jason Leitch har tidligere deltaget i læringsseminarer for de fem pilotkommuner, hvis arbejde han har udtrykt stor begejstring for, og han gav også de 13 kommuner rosende ord med på vejen: 

- I er det eneste land i verden, som laver forbedringsarbejde i kommuner i så stor en skala. Jeg glæder mig til at følge jeres forbedringsarbejde.

>> Se billeder fra læringsseminaret


Væk fra skrivebordet

En af Jason Leitch' opgaver i I sikre hænder rådgive sundheds- og ældrecheferne i kommunerne. I projektet I sikre hænder tager topledelsen - i højere grad end tidligere - direkte ansvar for kvalitetsområdet i kommunen. Lederne sidder ikke længere kun bag skrivebordet, men de kommer jævnligt ud på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor de blandt andet deltager i tavlemøder og drøfter forbedringsarbejdet med medarbejderne.

Denne form for synlig og afdelingsnær ledelse betyder, at lederne får en større indsigt i kvaliteten af plejen og behandlingen i ældreplejen og har en tættere dialog med personalet. Lederne kan komme med input, og medarbejderne får en direkte dialog med den øverste ledelse, som eksempelvis kan fjerne barrierer for det videre forbedringsarbejde på plejecentret eller i hjemmeplejen. 

– Det  afgørende, at de øverste ledere går forrest, hvis forbedringsarbejdet skal skabe varige forbedringer. Resultaterne i de fem pilotkommuner og markant forbedringsarbejde andre steder i verdener opnået, fordi topledelsen er rykket ud fra kontorerne og er tættere på den hverdag, som personalet arbejder i. Ved deres tilstedeværelse sender lederne et tydeligt signal om, at kvaliteten og patientsikkerheden i plejen og behandlingen prioriteres højt, siger Jason Leitch.

>> Læs mere om forbedringsledelse i I sikre hænder


Datadrevet forbedringsarbejde
På en af sessionerne på læringsseminaret blev der også sat fokus vigtigheden af at arbejde med tidstro data. Forbedringsarbejdet indbefatter, at personalet løbende indsamler data om hver enkelt borgers udvikling. 

- Det er nyt for personalet, og noget de skal vænne sig til. Umiddelbart kan det lyde som en ekstra byrde, men tidligere har det været vanskeligt at vurdere forbedringsarbejdet, fordi personale og ledelse først fik data på kvaliteten et år efter. Men med dugfriske data i hånden ved de hele tiden, om borgerne får den rette pleje og behandling, hvilket gør personalet i stand til at reagere proaktivt, forklarer forklarer projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hvis der for eksempel dagligt indsamles data om, hvor mange borgere der burde blive scoret for tryksårsrisiko, og hvor mange der faktisk er blevet det, så kan personalet nå at reagere, hvis det opdager, at en borger mangler at blive vurderet.

– Uden tidstro data laver man kvalitetsarbejde i mørke. Man mister den direkte kobling mellem intervention og data. Når man bruger tidstro data, kan medarbejderne hurtigt og løbende se, om forandringer bliver til forbedringer, forklarer projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Derudover er et af budskaberne fra læringsseminaret, at synlighed og gennemsigtighed om data er vigtigt. Seriediagrammer skal hænge frit fremme, så alle kan følge med i udviklingen af forbedringsarbejdet. Det skaber motivation og engagement.

>> Få viden om forbedringsmetoderne i I sikre hænder


En ramme for forbedringsarbejdet

Gennemsigtighed er netop en del af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvements ramme for sikker, pålidelig og effektivt pleje og behandling, som Frank Federico talte om på seminaret. Han har arbejdet hos Institute for Healthcare Improvement og undervist i forbedringsarbejde over hele verden.

- Rammen skaber retning for og klarhed over, hvilke dimensioner forbedringsarbejdet rummer, fortalte Frank Federico på læringsseminaret.

>> Læs mere om IHI's ’Framework for Safe, Reliable and Effective care’


Næste læringsseminar for de 13 kommuner finder sted den 15.-16. maj på Munkebjerg Hotel i Vejle.