Statens Institut for Folkesundhed har evalueret arbejdet i I sikre hænder, så der for første gang foreligger et samlet overblik over indsatsen i de fem pilotkommuner. I den forbindelse har sundheds- og ældrecheferne skrevet en kronik om forbedringsarbejdet, som er blevet bragt i Kristeligt Dagblad. Her skriver de blandt andet:

- Med ”I sikre hænder” har vi vist, hvordan visioner kan omsættes til reelle forbedringer i plejen og behandlingen af borgerne. Vi har skabt et system af patientsikkerhed, som ikke længere er drevet af sporadiske indsatser drevet af enkelte ledere og medarbejdere med særlig faglig dedikation. Et system, hvor alle i kommunen systematisk arbejder med at give borgerne den rette pleje hver dag – også i weekenden, når der er færre på arbejde.

Sundheds- og ældrecheferne håber, at erfaringerne kan bruges i den igangværende diskussion om kvalitet og patientsikkerhed i fremtidens sundhedsvæsen. Sidste år lancerede regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner nye kvalitetsmål, og i juni i år fremlagde udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20 anbefalinger, der danner rammen for et politisk udspil fra regeringen her til efteråret.

Vi kan alle blive enige om, at vi vil have et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne får pleje og behandling i verdensklasse. Udfordringen er at finde ud af, hvordan vi opfylder visionen. Vi håber, at vores erfaringer kan kvalificere og bidrage til den igangværende diskussion om, hvordan vi skal indrette fremtidens sundhedsvæsen.

>>> Læs kronikken i Kristeligt Dagblad

LEDELSESBLOG

Hvilken forskel gør projekt I sikre hænder for borgerne, personalet og ledelsen?

Med det afsæt skriver ledelserne fra projektkommunerne på skift blogindlæg.

>>> Læs blogindlæggene