Foden er et af de steder på kroppen, hvor der er størst risiko for, at der opstår tryksår. Men ofte er det et overset sted på kroppen. Derfor sætter de 18 projektkommuner i I sikre hænder ekstra fokus på tryksår og foden på Fodens Dag d. 21. september gennem forskellige arrangementer.  

- Med I sikre hænders tryksårsindsats og forbedringsmetoderne har kommunerne vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår i ældreplejen, der ellers tidligere blev opfattet som uundgåelig hændelse, siger projektleder i I sikre hænder, Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.