Foden er et af de steder på kroppen, hvor der er størst risiko for, at der opstår tryksår. Men ofte er det et overset sted på kroppen. Det sætter de 18 kommuner i I sikre hænder fokus på i forbindelse med Fodens Dag d. 21. september gennem forskellige aktiviteter.

Her er en oversigt over arrangementerne i nogle af kommunerne.

SYDDJURS KOMMUNE

Aktivitetscenter Bakkegården i Syddjurs Kommune afholder café, hvor fodterapeut Renate Røynestad fra New Feet Medical Footwear holdt oplæg for borgere om, hvordan man passer på sine fødder og forebygger ligtorne, knyster, hammertå, nedgroede negle, fodsvamp og tryksår.

Derudover får borgerne råd og vejledning om fodpleje og valg af godt fodtøj af en fodterapeut.

SØNDERBORG KOMMUNE

I Sønderborg Kommune tilbyder et af plejecentrene fodbad- og massage til beboerne. Derudover har kommunen inviteret en fodspecialist til at komme give oplæg om fødder og godt fodtøj for personalet i et hjemmeplejedistrikt og på et plejecenter.

Øvrige plejecentre og hjemmeplejedistrikter får mulighed for at høre oplægget til det lokale læringsseminar i Sønderborg Kommune d. 27. september.

ALLERØD KOMMUNE

Alle enheder i kommunen - visitationen, hjemmeplejen, aktivitetscenter og plejecentre - markerer dagen.

Der vil være wellness-café, undervisning af personale i fødder og tryksår. Derudover vil medarbejderne tale med borgerne om godt fodtøj, der forebygger tryksår.

FREDERIKSBERG KOMMUNE - REHABILITERING

Som optakt til Fodens Dag har Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering haft tværfagligt undervisning i tryksårsaflastende hjælpemidler og tryksår.

På selve Fodens Dag får borgerne i fysioterapien mulighed for at deltage på to hold. Et hold, hvor der er fokus på gangfunktion og fødderne (almen mobilisering). Der afsluttes med et tilbud om hjemmelavet proteindrik og shake, da ernæring er vigtig for kredsløbet og føddernes sundhed.

Det andet hold er et kørestolshold for mindre mobile borger, som omhandler fodøvelser og massage.

På aktivitetsholdet, som ergoterapeuter og plejepersonale står bag, er der tilbud om fodbad. På sengeafdelingerne vil personalet tale med borgerne om gode råd til fodtøj, som forebygger tryksår.

HELSINGØR KOMMUNE

I Helsingør Kommune markeres Fodens Dag i hjemmeplejen, hvor de ikke kun har fokus på fødder og tryksår på selve dagen d. 21. september men hele ugen. Blandt andet får personalet undervisning af fodterapeuter. 

FREDERIKSBERG - HJEMMEPLEJEN

Hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune har lavet en Fodens Dag konkurrence.

Personalet udfører tjek af borgernes fødder med udgangspunkt i et fodtjekskema, og det team, som har lavet flest fodtjek, vinder konkurrencen.

THISTED KOMMUNE

Beboere, pårørende og medarbejdere vil blive informeret om vigtigheden af at holde fødderne sunde. Derudover vil flere plejecentre tilbyde fodmassage og fodbad.