Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I løbet af sensommeren får I sikre hænders 13 nye kommuner besøg af konsulenter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Formålet er at give sparring og feedback i forhold til forbedringsarbejdet.

Tirsdag den 21. august var turen kommet til Brøndby Kommune, og her var også direktør i KL, Kristian Heunicke, med.

- Jeg har længe haft lyst til at komme med på kommunebesøg for at få en bedre fornemmelse af, hvordan arbejdet med I sikre hænder foregår. Så jeg har glædet mig meget, sagde Kristian Heunicke ved dagens begyndelse.

PDSA udviklet undervejs

Dagen begyndte hos pilotenheden Område F ved Ældrecentret Æblehaven, men turen gik også forbi andre teams, der arbejder med forbedringsmetoden, heriblandt et rehabiliteringsafsnit og den første spredningsenhed på Ældrecentret Gildhøjhjemmet.

Kristian Heunicke fik rig mulighed for at danne sig et indtryk af arbejdet med I sikre hænder. I løbet af dagen blev han både introduceret til tavlemøder, tidstro data, oplæring af vikarer, undervisning i forbindelse med spredning og afprøvninger.

Et enkelt sted blev der sågar under besøget udviklet en PDSA i forbindelse med inddragelse af pårørende, som skulle testes allerede samme eftermiddag. 

Store forskelle på implementering

Efter besøget hos de forskellige enheder står det klart for KL-direktøren, hvor store forskelle der er på forbedringsarbejdet fra sted til sted. Og at den løsning, der virker et sted, ikke nødvendigvis kan overføres til det næste, hvor borgerne, stedets døgnrytme og faciliteterne kan kræve anderledes arbejdsgange og metoder.

- Der er store forskelle på mikroenhederne, og på hvordan arbejdsmetoderne er implementeret. Det er interessant at se, og jeg tror virkelig meget på arbejdet med I sikre hænder efter at have set det tættere på, sagde Kristian Heunicke.

Han har i løbet af dagen hørt flere udtalte ønsker i forhold til it-systemer, der i højere grad understøtter forbedringsarbejdet. Selvom han spurgte ind til dette med stor interesse, ser han dog ikke en umiddelbar løsning:

- Udfordringen er, at det kan være svært at gøre fleksibelt i forhold til hvor forskelligt, det er fra enhed til enhed. I sikre hænder er en meget 'nedefra og op-model' i forhold til lokal implementering, og det er jo også derfra det fantastiske potentiale i forhold til ejerskab, som jeg har oplevet i dag, kommer. Men det gør det sværere at udvikle et it-system, der passer til alle.

Stort potentiale for det nære sundhedsvæsen

Efter at have været med på kommunebesøg i Brøndby er Kristian Heunicke ikke i tvivl om I sikre hænders potentiale:

- Det var min fornemmelse på forhånd, at arbejdet giver genklang i kommunerne, og det har jeg fået bekræftet. Det er flot forankret i Brøndby som noget, man vil, og jeg er imponeret over ledelsens fokus og opbakning. I forhold til rekruttering kan arbejdet her også være med til at tale hele området op.

KL-direktøren er glad for endelig at have været med på sit første kommunebesøg:

- Det har været en meget positiv oplevelse virkelig at se, hvordan arbejdsmetoden passer rigtig godt til det nære sundhedsvæsen. Den passer godt til kommunerne og personalets måde at arbejde på. Der er stort potentiale. Det gør det bedre for medarbejdere og dermed også for borgere, sagde Kristian Heunicke.

>>> Læs flere nyheder fra I sikre hænder