Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

- Vi ville ikke stå her i dag, hvis ikke medarbejderne havde taget arbejdsmetoden til sig.

Sådan lyder den korte forklaring fra Sille Lund, der er afsnitsleder på plejehjemmet Montebello i Helsingør, når hun skal svare på, hvordan de har opnået 500 dage uden medicinfejl. Hun uddyber:

- Der er selvfølgelig flere ting, der er grund til resultaterne. Vi har en systematisk måde at arbejde på, og det er meget bottom-up. Alle medarbejder er involverede, og det giver ejerskab. Det er det helt store kriterie: At det er medarbejderbåret. Et andet vigtigt kriterie er ledelsen, og at de f.eks. er med på tavlemøder.

Tjeklister sikrer opfølgning på alle
På plejehjemmet plejede de at have mange utilsigtede hændelser, hvor medicin f.eks. lå i en kørestol eller på natbordet og ikke var givet til tiden.

De lavede derfor en arbejdsgangsanalyse, og de sørgede for at blive enige om, hvad rette tid egentlig vil sige (plus/minut en time fra fastsat tidspunkt blev resultatet). Herefter udarbejdede de tjeklister, hvor de sikrer, at man har forholdt sig til beboerens medicin.

- Der kan f.eks. være nogen, der er kommet på penicillin. Der sikrer tjeklisterne, at vi får fulgt op på alle – også dem, der ikke plejer at få, siger Sille Lund.

Tilpasses beboernes rytme
Den systematiske brug af tjeklister betyder, at de nu i højere grad kan tilpasse udleveringen til den enkelte beboer.

- Vi taler om det her hver dag; hvilke udfordringer der har været i forhold til medicinen. Det kan være, vi opdager, at en beboer flere gange i træk har ønsket at sove længe, når vedkommende skulle have sin morgenmedicin. Så kan vi se på, om tidspunktet kan ændres, siger Sille Lund og fortsætter:

- På den måde er det blevet mere fleksibelt i forhold til den enkelte beboers rytme og behov. Det er lettere at tilpasse den enkelte, når vi løbende opsamler.

Hvorfor, ikke hvem
Ifølge Sille Lund har en del af rejsen været at blive bedre til at lære af fejl.

- Vi skal se værdien i, når noget ikke går, som det skal, så vi kan lære af det. Vi skal se på arbejdsgangen og ikke koble fejl til personer. Det vigtige er, hvorfor det skete, ikke hvem det skete for, siger Sille Lund.

Hun anerkender dog også, at det ikke kommer af sig selv at nå dertil:

- Der skal skabes et tillidsfuldt rum for at nå til den åbenhed. Det kræver også en ledelsesstil, der er inviterende.

Klar til ny pakke
Siden de begyndte arbejdet med I sikre hænder på plejehjemmet, har der generelt været et stort fokus på arbejdsgange.

- Det er jo en meget systematisk måde at arbejde på, men det gør, at arbejdsgangene bliver ens hver gang. Og det er med til at understøtte patientsikkerheden, siger Sille Lund.

Derfor er de også allerede begyndt at udbrede arbejdsmetoden til andre områder, som f.eks. mad- og måltidsområdet og i forhold til vagtplanlægningen.

- Vi er der nu, hvor jeg tænker, at vi er klar til at begynde at tage en ny pakke ind. Men selve metoden fra I sikre hænder er også allerede en måde at arbejde på, som vi bruger bredt.

Fejring og faglig stolthed
Den 12. juni kunne begge afsnit på plejehjemmet fejre 500 dage uden medicinfejl. Det markerede de ved at samle hele huset til morgenbuffet. Og det er en tilfreds afsnitsleder, der ser tilbage på det arbejde, der er gået forud for fejringen.

- Jeg kan se, at medarbejderne vokser ved det her og har fået større faglig stolthed. Og så har vi et stærkt forbedringsteam, der virkelig er vokset med opgaven, siger Sille Lund og tilføjer, at de også er taget på alle de kurser og seminarer, de er blevet tilbudt.

Selvom det var en god morgenbuffet, er det imidlertid ikke fejringen, der er vigtigst for Sille Lund:

- Fejringer er selvfølgelig vigtige. De skaber motivation og er en god driver. Men det er større at opleve, når det lykkes at integrere arbejdsgangene. Det er der, vi virkelig rykker. Det er fedt at se, at vi lykkes med at give medicin til tiden. Det giver stolthed. Hvem vil ikke gerne levere et godt stykke arbejde?