Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Opdatering den 6. august 2018: På baggrund af flere henvendelser har vi opdateret denne artikel, så vi er skarpere i vores formuleringer om arbejdet med tidlig opsporing. Tak for gode kommentarer. 

I sikre hænder er i gang med at udvikle nyt materiale, der omhandler tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker. 

Udviklingen er sket i samarbejde med Sønderborg Kommune, som har arbejdet systematisk med at teste indsatser, indikatorer og arbejdsgange et lille års tid. Det er bl.a. erfaringer derfra, der nu skal bruges til at udarbejde et decideret materiale.

Det er stadig ved at blive afklaret, om der er de rette kriterier til stede for at lave en reel patientsikkerhedspakke a la medicinpakken eller tryksårspakken, eller om der i stedet skal laves et katalog med forslag, ligesom det er gjort i forbindelse med tavlemøder.

God sammenhæng mellem tidlig opsporing og I sikre hænders indsatser

Arbejdet med tidlig opsporing indeholder mange ting, bl.a. demens, funktion og depression.

- Det handler om, at vi også skal fange dem, hvor blomsterne er begyndt at visne, eller der er begyndt at blive mere nusset, og ikke kun opdage dem, hvor der reelt er en forværring i den fysiske tilstand, siger projektleder på I sikre hænder, Tina Lynge.

Erfaringerne fra Sønderborg Kommune viser, at der er en god sammenhæng mellem indsatserne fra I sikre hænder og tidlig opsporing, som måske kan være den paraply, der til sammen giver resultater inden for de nationale mål om en reduktion i forebyggelige indlæggelser.

Konkurrence på læringsseminar

På Læringsseminar 9 for de fem pilotkommuner i maj bad vi deltagerne om at komme med deres bud på, hvad en kommende pakke om tidlig opsporing kunne hedde. Præmien var en dagsbillet til Primærsektorkonference 2018 den 31. oktober.

I løbet af læringsseminaret fik vi indleveret over 50 bud på forskellige navne, og der var både gode og kreative bud iblandt. Vi er dog endt med ikke at lægge os fast på et navn endnu, da vi stadig arbejder på indholdet, og det vil vi gerne være mere på plads med først.

Det betyder dog ikke, at der ikke skal findes en vinder. I stedet for at give præmien til det forslag, der blev valgt, har vi i stedet trukket lod blandt alle indkomne forslag.

Stort tillykke til Martina Brode fra Sønderborg Kommune. Vi glæder os til at se dig (og alle andre) til Primærsektorkonferencen.

>>> TILMELD DIG PRIMÆRSEKTORKONFERENCE